slanje novca u srbiji

14. 10. 2016.

Kako da primite novac putem KOMeKEŠ usluge Komercijalne banke

Iako u našem bankarskom sektoru nije sve sjajno, ova usluga će verovatno nekome biti korisna. Prošle nedelje sam pogledao video koji je objavio Istok Pavlović, u kome govori o KOMeKEŠ, novoj usluzi Komercijalne banke. Android aplikacije nisu novost, ali je za mene lično poenta priče opcija u kojoj primalac ne mora da ima otvoren račun […]